Privacy statement

Robo Charge biedt een modern platform rondom ev-gebruikers.Alles wat zich rond het gebruik en beheer rondom oplaadpunten en laadtag’s afspeelt, wordt door het platform ondersteund. Denk hierbij aan beheer, configuratie, facturatie, rapportage etc.Het platform test zichzelf en de oplaadpunten in het netwerk continue, zodat eventuele issues eerder worden ontdekt en automatisch worden opgelost indien mogelijk. Kortom het ontzorgt u, zodat u bezig kunt zijn met andere zaken.

Om je op alle momenten goed te kunnen helpen hebben we hiervoor in sommige gevallen informatie van je nodig. We vinden het daarbij belangrijk dat je weet dat wij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Daarom leggen we in dit privacy statement uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.


1. Wie zijn wij?

Wij zijn Robo Charge B.V.: Nederlands dienstverlener rondom ev-gebruikers, gevestigd aan de Van Heemstraweg 123, 6651 KH Druten, Nederland. Robo Charge is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy statement.

Arthur Permis Levyssohn is de Functionaris Gegevensbescherming van Robo Charge en is te bereiken via support@robo-charge.com

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

2.1. Algemeen

Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

a. Naam en andere identificerende informatie

We kunnen bijvoorbeeld jouw naam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit en het land waarin je woont vastleggen.

b. Contactgegevens en gegevens over jouw persoonlijke account of registratie

Je contactgegevens kunnen jouw adres, telefoonnummer en e-mailadres omvatten. Als je je voor een bepaalde dienst registreert en/of een account in de Portal aanmaakt, kunnen we ook de inloggegevens en andere informatie vastleggen die je op het account- of registratieformulier invult.

c. Informatie over jouw laadpalen, laadtag’s en gebruiksgegevens

Als je een laadpaal registreerd of een laadtag aanvraag, verwerken deze informatie. Bovendien verwerken we informatie omtrent het gebruik van de laadpalen en betrekking tot aanvullende diensten en producten die je afneemt.

d. Onze communicatie met jou

Als je ons een e-mail stuurt of met ons chat via social media of online, leggen wij deze communicatie vast. Als je ons belt, legt het Robo Charge Contact Center jouw vragen of klachten vast in onze database. We kunnen ook telefoongesprekken vastleggen voor trainingsdoeleinden, het vastleggen van afspraken of ter voorkoming of bestrijding van fraude.

e. Informatie die we verzamelen als je onze websites, apps en andere digitale media gebruikt

– Als je onze websites, portal bezoekt of onze apps gebruikt, kunnen we jouw IP-adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijzende website, surfgedrag en appgebruik vastleggen. We kunnen een automatische melding krijgen als je een nieuwsbrief opent of in zo’n nieuwsbrief op een koppeling klikt.

– Met jouw toestemming kunnen we ook jouw locatiegegevens ontvangen.

h. Informatie die je met ons deelt

Je kunt ervoor kiezen om informatie met ons te delen, bijvoorbeeld als je op ons reageert op Facebook, een klantenonderzoek invult of je inschrijft voor een prijsvraag.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@robo-charge.com, dan verwijderen wij deze informatie.

4, Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Robo Charge verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
  (Daarbij maakt Robo Charge gebruik van betrouwbare externe partijen Mollie en Jortt)
 • Verzenden van onze mailings
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen bij u af te leveren.
 • Om de dienstverlening voor u te verzorgen.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Robo Charge neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Robo Charge) tussen zit. Robo Charge Portal regelt de gegevens stromen, zodat u in het netwerk kan laden of dat er door het netwerk geladen kan worden. Om dit zo goed mogelijk te doen, hebben we gegevens over uw nodig.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Robo Charge bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens die we ontvangen nadat je bij ons geregistreerd bent bewaren zo lang als je een account bij ons hebt. Je hebt een account als je gebruik maakt van een laadpaal- of laadpas overeenkomst van Robo Charge. Indien de account is opgezegd wachten wij 6 maanden voordat de gegevens verwijderd worden. Deze termijn is noodzakelijk omdat operators tot 3 maanden na datum nog laadsessies in rekening kunnen brengen. Gegevens via onze social mediakanalen bewaren we maximaal 24 maanden. Gegevens die via de website worden geregistreerd bewaren we maximaal 48 maanden.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Robo Charge verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Robo Charge blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

We gebruiken verschillende soorten cookies op de website en in de apps van Robo Charge . Het gebruik van het type van cookies kan per app verschillen. Verder kan een cookie ook meerdere doeleinden hebben.

 • Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn onmisbaar om onze websites en apps te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten je bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de websites en apps, om formulieren in te vullen, om bestellingen te doen en de inhoud van je winkelkarretje bij te houden.
 • Analytische-cookies: we gebruiken analytische cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites en apps (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek, …) met de bedoeling de inhoud van onze websites en apps te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites en apps te vergroten.
 • Advertentie-cookies: advertentiecookies verzamelen informatie over je surfgedrag met als doel je reclame of inhoud aan te bieden die in je interessesfeer valt: Cookies voor remarketing. De Robo Charge websites/apps gebruiken cookies die op basis van de pagina’s die je op deze website/app bezoekt, bijhouden voor welke producten of diensten je interesse kan hebben.
 • Cookies voor inhoud van 3de partijen. Naast de cookies die Robo Charge instelt wanneer je onze websites bezoekt, kunnen derden ook cookies instellen wanneer je Robo Charge-sites bezoekt. Onze webpagina’s kunnen namelijk inhoud van derden bevatten, zoals video’s (Youtube), geluidfragementen (Soundcloud), … nieuwscontent.

Deze verwerking is gebaseerd op jouw toestemming. Indien je je toestemming wenst in te trekken, kan je dat doen via de cookie manager.

Lees meer over ons cookiebeleid

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar support@robo-charge.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Robo Charge zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Robo Charge wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Robo Charge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met support@robo-charge.com.